Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola

9915 Nádasd

Vasúti út 5/3.

Telefon: 94/548-110

Mobil:

Intézményvezető: 06 30 311 7085

Iskolatitkár: 06 30 312 1751

Élelmezésvezető: 524-020

E-mail: iskola@nadasd.sulinet.hu

OM azonosító: 036650

Facebook oldal:https://www.facebook.com/N%C3%A1dasdi-Sz%C3%A9chenyi-Istv%C3%A1n-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-337873382921952/?ref=bookmark

 

E-KRÉTA BELÉPÉS:

https://klik036650001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

..................................................................................

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák!
Mindannyiunk élete jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban. Büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt három hónapban közösen elértünk. Köszönöm mindenkinek a munkáját, amivel a tanév sikerességéhez hozzájárult.
A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kívánok!
Németh Ilona
intézményvezető

Tanévzáró:

https://www.youtube.com/watch?v=0_Ag_0T602A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SIlOH5KGZHwDZxOoVKkatvPSby8UEw-Lkssv8z7Kiez6kZnFLY7EMLjA 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI, VALAMINT A TANULÓK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI RÉSZÉRE  elérhető a következő linken:

 https://drive.google.com/file/d/1dbixWONOHi_5NKV1MjtegEaGh4le3tNt/view

 

 

..

Beiratkozás a Partium Alapfokú Művészeti iskola néptánc tagozatára a 2020/2021 tanévre!!!

A beireatkozási lap a következő linken érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1VCw5dyZ-KC5bq9ZC5NcQtcN76bC6yis1/view?usp=sharing

 

...................................................................................

Tisztelt leendő első osztályos Szülők/Törvényes képviselők!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon, valamint a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján. a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába1 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A 7/2020. (III.25.) miniszteri határozat 3.pontja alapján a szakértői bizottságok által kijelölt általános iskola 2020. április 28-ig felveszi a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Jelentkezni a szakértői bizottság által kijelölt iskolával történt egyeztetést követően személyesen vagy postai úton lehet. Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt iskolával.

A kijelölésről szóló dokumentumot a szülőnek/törvényes képviselőnek másolatban postai úton vagy személyesen el kell juttatni a kijelölt iskolába, az eredeti dokumentumot tanévkezdéskor kell bemutatni az intézményben.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

Előzetesen kérjük a telefonos egyeztetést! Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk! Segítünk a jelentkezés lebonyolításában!

Németh Ilona intézményvezető- +36-30/311 7085, vagy 94/548-110

Lutárné Horváth Ildikó intézményvezető-helyettes +36-30/3613-713

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy honlapunkon rövidesen megjelenik a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozás rendje.

A Szombathelyi Tankerületi Központ iskolakörzeti beosztása alapján intézményünk beiskolázási körzete a következő:

OM azonosító: 036650

Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola 9915 Nádasd, Vasúti út 5/3.

Beiskolázási körzet: Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Nádasd, Szőce

Türelmüket köszönöm

Németh Ilona

intézményvezető

 

.................................................................................................................

Hogyan tanuljatok mától?

Kedves Gyerekek!
Mint arról már bizonyára értesültetek, a mai naptól új, tantermen kívüli, személyes megjelenést nem igénylő oktatási munkaforma került bevezetésre.  

Ez nem iskolai szünetet jelent, hanem egészségetek érdekében otthon kell tartózkodnotok, s megtanulni a tanáraitok által küldött tananyagokat. Naponta az órarendnek megfelelően felkerülnek tantárgyanként a feladatok. 

A tananyagokat a KRÉTA rendszeren keresztül juttatjuk el tanulóink (nem gondviselőként belépve!) részére. 
A tanulói belépés: 
felhasználónév: a tanuló oktatási azonosítója
jelszó: a születési idő ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban
A tanulók a felületre belépve az Információk ikonra kattintva megtalálják a nevelők bejegyzéseit a Tanulók házi feladatai fülön.

A KRÉTA rendszerben használható egy ún. ÜZENETEK funkció. Ezen a pedagógus-tanuló, pedagógus-szülő irányokban működik a kommunikáció.

 

Kérjük, figyeljétek ezeket az üzeneteket is, mert a tanulók, szülők számára fontos, akár egyénre szóló üzeneteket is lehet küldeni.

Tisztelt Szülők!
Kérjük, mutassák meg gyermekeiknek a KRÉTA ezen funkcióinak használatát, hogy minél előbb gördülékennyé váljon az együttműködés.

Köszönjük

 

 

........................................................................................................................

Tisztelt Szülők!

Iskolánk pedagógusai kidolgozták a saját tantárgyukhoz kötődő digitális tananyagmegosztás formáit. A tartalomközvetítés, és a számonkérés a továbbiakban is az órarendhez igazodó, időkorlátokat meghatározó lesz. Az információ átadás elsődleges formája mindannyiunk részéről a kréta rendszer, és az ahhoz kötődő lehetőségek használata.

Ezért kérem Önöket, hogy ezeket a csatornákat a mindennapokban kövessék, gyermekük munkáját ellenőrizzék, segítsék, figyeljék kommunikációs fórumainkat. Felhívom figyelmüket arra, hogy a tanév teljesítésének feltétele pedagógusaink által meghatározott feladatok teljesítése.

Javaslom, hogy az otthoni munkarend kialakításához dolgozzanak ki a tanulók számára napirendet, hogy feladatmegoldásaik követhetők legyenek.

Előre is köszönöm megértésüket, türelmüket. Bármilyen kérdéssel továbbra is keressenek bizalommal engem, vagy gyermekük osztályfőnökét, szaktanárait.

A tananyagmegosztás 03.18. (szerda) reggel 8.00-tól indul, addig ismételjenek, gyakoroljanak gyermekükkel!

Nádasd, 2020. 03. 17.

Németh Ilona sk. Intézményvezető

 

 

 

 

Tájékoztatás a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a hazánkat is érintő koronavírus-járványra való tekintettel a saját hatáskörömben irányított, illetve engedélyezett, vagy iskolánk által szervezett minden közösségi programot, rendezvényt, ünnepséget, megemlékezést, versenyt a mai naptól határozatlan ideig felfüggesztek, illetve lemondok.

A tanítási órákat, szakköröket, tanórán kívüli foglalkozásokat megtartjuk.

Kérem Önöket, hogy tanulóink egészségének biztonsága érdekében ebben az időszakban a lehető legkevesebbet látogassanak iskolaépületeinkbe! Valamint arra, hogy tájékoztassanak, ha gyermekükkel együtt külföldi látogatást terveztek, vagy valósítottak meg.

Intézményünk tisztaságára most fokozott mértékben ügyelünk, minden az ÁNTSZ előírásainak megfelelően történik.

Megértésüket köszönöm!

 

Nádasd, 2020.03.11.

Németh Ilona
intézményvezető

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

Novemberi sulihírek

November 5-én a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szervezésében Balázsfalvi Gusztávné rendőr alezredes tartott 7-8. osztályos tanulóinknak előadást, melynek témája: Ne légy áldozat! Médiahatás, internetes zaklatás, biztonság.

8-án az alsósok fogászati előadáson vehettek részt.

13-án pár gondolattal magyar órák elején megemlékeztünk a magyar nyelv napjáról. Ehhez kapcsolódva  helyesírási versenyt rendeztünk két kategóriában: 5-6. és 7-8. osztályosok részére. Logikai, nyelvtani, helyesírási feladatot kellett minél jobban megoldani. A 27 tanuló közül a következők szerepeltek kiemelkedően:

 I.hely: Szalai Dániel 5.o.         Kalmár Kata 6.o.         Mándli Ivett 8.o.

 II. hely:           Zsoldos Liliána 5.o.      Molnár Emma 6.o.       Szépe Luca 8.o.

  III. hely:       Földes Nikoletta 5.o.     Szabó Lívia 6.o.           Czeczei Márton 7.o.

                                                                                              Farkas Tamás 7.o.

                                                                                              Notterpeck Johanna 7.o.

                                                                                              Solyom Klaudia 8.o.

15-én sor került Nádasdladányban a Nádasdy nap megrendezésére, ahol iskolánkat 7 tanuló képviselte a versenyeken. 3 első helyet sikerült megszerezni. Helyesírási versenyen Molnár Emma 6.o., meserajz készítésében Horváth Martina 4.o., Szépe Lotti 4.o., Bukszár Anna 4.o. közös munkája, ének kategóriában Földes Hanna 4.o. tanuló szerepelt kiemelkedően. Szövegértésben Kalmár Kata 6.-os, versmondásban Murai Balázs 4. osztályos tanuló mérette meg magát, de lecsúsztak az első helyekről. Mindenkinek gratulálunk!

Házi matematikaversenyen is összemérhették tudásukat a legjobbak. 32 tanuló indult 2. osztálytól felfelé.                                                                                                                  Eredmények:   2. o.: 1. Vidám Máté  2. Mátyás Ciprián  3. Mándli Dávid

                        3.o.:  1. Karvalits- Papp Zoltán 2. Schrettner Emma 3. Farkas Enikő

                        4.o.:  1.Murai Balázs  2. Szalai Réka  3. Bukszár Anna, Gazdag Tamara

                        5.o.:  1. Szalai Dániel  2. Földes Nikolett  3. Szukics Dorina

                        6.o.:  1. Csontos Sándor  2. Kalmár Kata 3. Hompot Csilla

                        7.o.:  1. Czeczei Márton  2. Őri Ilona  3. Farkas Tamás

                        8.o.:  1. Solyom Klaudia  2. Németh Dániel 3. Farkas Tünde

 

 A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szervezésében a Kószáló együttes adott koncertet egy szerda délután. Ismert és kevésbé ismerős gyerekdalokat adtak elő. Lelkes közönségre találtak tanulóinkban. Zengett a tornaterem a közös éneklések során.         

21-én az alsósok bábszínházi előadáson voltak, ahol Lenka meséje című előadást nézhették meg.

22-én pályaorientációs napot tartottunk. Az elsősök a Tánczos-portán ismerkedtek az állatokkal, gépekkel, mezőgazdasági munkákkal. A 2.o. tanulói Szombathelyre utaztak , ahol a Vasútállomáson jegyet adhattak, megnézhették a vágányváltást, ülhettek a mozdonyfülkében és a szerelő műhelybe is bebocsájtást nyertek. A   harmadikasok elsétáltak a Nádasdi Agrár Kft-be. Itt kukoricahegyet másztak, beülhettek a traktorba és megnézték a kukoricaszárítót. De jártak a  COOP-boltban, a postán és a polgármesteri hivatalban is. A 4.osztályosok          Körmenden a Tűzoltóságon ismerkedhettek a lánglovagok munkájával, felszerelésével, autóival. Majd az új Mini cukrászdába is beugrottak,ahol a programot egy finom édesség elfogyasztásával zárták. A felsősökhöz helybe jöttek  a pályaorientációs foglalkozások: Titokzatos kártyák, Mi érdekel?,Szakma puzzle, Miben vagyok a legjobb?Játékos önismeret, Pályamontázs. Szakma és iskola bemutatókban sem volt hiány. A Vas Megyei SZC Rázsó Szakközépiskola és Szakiskola Körmend közlekedésgépészet, közlekedés és szállítmányozás, vegyész, faipar, kereskedelem és agrár ágazatban tartott szakmabemutatót. A Vas Megyei SZC III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola Szentgotthárd elektronika, elektrotechnika, informatika és távközlés, gépészet ágazatba valamint turizmus- vendéglátás és pedagógia kalauzolta el tanulóinkat.

29-én került megrendezésre a hagyományos adventi vásár az iskola tornatermében. Kopogtatók, koszorúk, karácsonyi dekorációs kellékek, manók, sütemények, ékszerek szerepeltek a kínálatban. Köszönjük a szülők segítségét, hogy munkájukkal és vásárlásukkal támogatták a rendezvény sikerességét. Sor került az első adventi gyertya meggyújtására is. Volt élő betlehem, forralt bor, zsíros kenyér. Kultúrprogramként a DÖK tanulói előadták pásztorjátékukat, melyet Biczóné Anikó néni tanított be.

 

 

Októberi világnapok

img_20191004_094825.jpg

 

 

 

img_20191004_100333.jpg

img_20191004_100305.jpg 

Megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról.

 

.............................................................................................................................

Becsengettek

Augusztus 30-án a Himnusz hangjainak felcsendülése után Agg Bea néni és Csoszor Erika néni segédletével néhány 3. osztályos és leendő elsős tanuló verses műsorral köszöntötte az új tanévet. Majd intézményvezetőnk, Németh Ilona ünnepi beszéde következett, melynek végén az elsősök emléklapot kaptak abból az alkalomból, hogy iskolánk tanulói lettek. A 2019-2020-as tanév ünnepélyes megnyitása után a diákok és szüleik az osztálytermekben kaptak további információkat az első napok és hetek zökkenőmentes indításához.

tanevnyito.jpg

............................................................................................................

Pályaválasztás

Szeptember 17-én a 7. és 8. osztály tanulói a VMKIK szervezésében Pályaorientációs Show-ra utaztak Szombathelyre az Agora Művelődési és Sportházba. Az interaktív pályaorientációs szakmabemutatók több, mint 1000 általános iskolás tanulónak adtak segítséget a szakmaválasztáshoz. 40 szakma fogásaival, rejtelmeivel ismerkedhettek meg a kiállító cégek és képzőintézmények segítségével.

img_20190917_140218.jpg

............................................................................................................

Könyvtár

Szeptember 25-én a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által koordinált és támogatott könyvtári programon vehetett részt az 1. és a 2. osztály. Fülöp Katalin nyugdíjas könyvtáros Mesekosár című előadását hallgathatták meg. Felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték magukat.

................................................................................................................

Szünetek a 2019/2020-as tanévben:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), az őszi szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4 (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a téli    szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8.(szerda), a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda)

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

           

 

 

                                                           

  

...............................................................................................................

 

 

 


hatartalanul_logo.jpg