Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kompetencia alapú oktatás Nádasdon

Szeretünk idegen szavakat használni. Attól olyan igazán komolynak tűnnek dolgok. pedig gyakran hétköznapi ügyekről van szó, de az idegen kifejezések tudományossá, ezzel gyakran távolivá, idegenné, kevésbé érthetővé tesznek egyszerű, mindennapos fogalmakat, tevékenységeket. mi tehát a most bevezetett kompetencia alapú oktatás lényege? Mi az, hogy kompetens vagyok valamiben?

Talán legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy amit megtanulsz, azt tudd alkalmazni! Használni akár azonnal, de évekkel később is. Még tudományosabban: ...talán már nem is kell! Hogyan lehet ezt elérni? Az alapok: számolás, írás, (értő!) olvasás és a közös munka, az együttműködési készség fejlesztése.

Az nem igaz, hogy a korábbi módszerek teljesen rosszak. Nemzedékek nőttek fel a poroszos, határozott, nagyon fegyelmezett iskolákban. Nemzedékek akik nagyon sokat tudtak, nagyon sokat megtanultak, mert szigorúan követeltek tőlük 8és tőlünk is, hisz mi is ebben nőttünk fel!). Aztán követeltek tőlünk a munkahelyeken is, mert különben készülhettek volna jól működő gépek, használható tervek, nem lett volna jó termés...

Változott a világ. A követelmények nem lettek kevesebbek, sőt...a piacon csak jó termékeket lehet eladni..., de felértékelődött az alkalmazkodni, váltani másokkal jól együttműködő tudó munkaerő. Ehhez viszont egy más szemléletű, másképpen oktató, más képességeket előtérbe helyező oktatásra van szükség.

Miben más ez az új mód? A korábbi, hagyományos oktatási formákban leggyakrabban egyszerű a helyzet. A tanár tanít, magyaráz, bemutat, a diák- jó esetben- figyel, tanul, majd jön a számonkérés és az értékelés leginkább egy egyszerű, konkrét számmal. Az újabb tanulási technikák sokkal inkább alapoznak a diák önálló, de még gyakrabban társas munkájára, játékos formákra, tevékenységekre, tapasztalatokra. A tanár, tanító inkább irányít, terelget az általa hasznosnak vélt irányba, majd persze itt is számon kér, de az értékelés gyakran történik szóban és azonnal a produktum után.

A nádasdi Széchenyi István ÁMK is igyekszik tehát váltani, változtatni. A nevelők számos képzésen vettek részt az elmúlt tanévben és igyekeznek az ott tanultakat továbbadni hozzátéve saját egyéniségüket, ötleteiket. Három osztályban vezettük be és  folytatjuk a jövőben is az európai normákra épülő kompetencia alapú, vagyis készségek, képességek hatékony fejlesztésére irányuló oktatást.

 

Az első osztályban elindult a...

...JÁTÉK A SZÁMOKKAL

A gyerekek sok játékos, tevékenykedtető feladaton keresztül, gyakran páros és csoportos munkaformában sajátítják el a tananyagot. Ez az oktatási forma érdekesebbé és élvezhetőbbé teszi a gyerekek számára az ismeretszerzést. Közben megtanulnak figyelni egymásra, segíteni egymásnak, véleményt formálni, elismerni és értékelni saját- és mások munkáját is. Így nemcsak számolási készségük, logikájuk fejlődik, de verbális képességeik és alapvető személyiségjegyeik is, mint a türelem, kitartás, figyelem, segítőkészség, egymás munkájának megbecsülése, tolerancia. A csoportmunka lehetőséget nyújt arra, hogy a tehetséges és nehézségekkel küzdő tanulók is a saját haladási ütemüknek megfelelően dolgozzák fel a tananyagot. Élvezetes, játékos feladatokon gyakorolják az összeadást, kivonást húszas számkörben, így ez minden gyereknek jól megy. A programban a nyitott mondatok megoldására is sokfajta érdekes tevékenykedtető feladat van, így ezt is könnyebben sajátítják el a tanulók. Jobban értik a szöveges feladatokat is, és könnyebben tudnak szöveges választ megfogalmazni. természetesen így sem tud minden gyermek kiválóan teljesíteni, de a gyengébb képességűek is könnyebben tudnak közelíteni az optimumhoz.

(Csoszor Erika tanítónő)

Azt számoltuk, hogy a madarak a földről kenyérmorzsákat csipegettek, és amelyik már eleget evett, az elrepült. Jó volt azokat a madarakat számolgatni, amelyikek már jóllaktak és repültek, mert azok biztosan jól érezték magukat és így jó lehet repülni......

(Dávid)

 

A harmadik osztályban az a lényeg, hogy...

...ÉRTSD,AMIT OLVASOL!

Napi tevékenységeink közé tartozik a beszélgető kör, mesemondás, versritmizálás, drámajáték, az érzések kifejezése és persze a szóbeli és írásbeli szövegalkotás, szövegértés. Tapasztalatom és a tanév végi eredmények azt mutatják, hogy a társas kapcsolataik együttműködőbbé váltak. Társaiknak sokat segítenek, összetartanak, de még teljesen nem szűnt meg az egyéni érdekek hangsúlyozása. Nagyon szeretnek beszélni, már szinte mindenki megnyilvánul a beszélgető körben. A tündérmesék erkölcsi tartalma segít helyrebillenteni az értékrendjüket. A történelmi és népmondák sok információt adnak népünk és hazánk múltjáról. A kooperatív tanulás módszerével megtanulják, hogy hogyan figyeljenek oda társaikra, megtapasztalják, hogy különbözőek vagyunk. Olyan nélkülözhetetlen szociális készségekre tesznek szert, amelyek később biztosan hasznukra válnak. A gyerekek örömmel  fogadják, hogy csoportban dolgoznak, több pozitív, mint negatív hatás éri őket. Biztatják egymást, viszik magukkal a gyengébbeket is, segítenek nekik, nem hagyják lemaradni őket. A domináns, sokat szereplő gyerekek egyre többször képesek alárendelni magukat a közös célnak.

Az ismeretnyújtás helyett a képességfejlesztés kerül a tanulási folyamat középpontjába, melyben a tapasztalásé, a problémamegoldó feladat helyzetekből kiinduló gyakorlati tevékenységé a főszerep.

(Galamb Krisztina tanítónő)

 

Egy kisfiúról szólt a mese, aki a háborúban valahogy elveszett és magyarországra került, de itt befogadta egy jó család. Kriszti néni játszotta a kisfiút és nekünk az volt a dolgunk, hogy meggyőzzük arról, hogy maradjon itt. Örültünk, amikor  sikerült meggyőzni, leginkább azzal, hogy itt biztosan sok barátja lesz.

(Szandi, Fanni, Mercédesz)

 

Az ötödikesek is próbálgatják,hogy...

...EGYÜTT TALÁN MÉGIS JOBB!

A hagyományos, korábban megszokott tanulmányi munkához képest alaposan átrendezte a képet a szociális kompetencia oktatás bevezetése. Megváltozott az osztály képe, az ülésrend is a gyakori csoportmunkához alkalmazkodik, beszélgető sarkot alakítottunk ki. Az osztály díszítése is elsősorban a tanórákon közös munkával elkészült produktumokból áll. A tanulók viszonylag gyorsan alkalmazkodtak az új, kooperatív tanulási módszerekhez, a tanév vége felé már teljesen természetesen alakítanak csoportot és dolgoznak a folyton változó társakkal is.  A közös szabályok kialakítása azonban nagyon nehezen ment, a vita szabályai is nehezen alakulnak. Jó produkciókra képesek azonban pl. a szituációs játékokban, feladatokban és drámajátékokban. Szabadabban, bátrabban nyilvánítanak véleményt, de a megfelelő formákat még sokat kell gyakorolni. A második félévben már több pozitív tapasztalatról számoltak be a kolléganők a közös munkákban, együttműködésben, egymás segítésében. Az összesített tapasztalatok mindenképpen inkább jók, különösen ennél az osztálynál lehetnek hosszabb távon, kellő türelemmel hasznosak az új tanulási eljárások, a szociális kompetenciák azon elemei, amelyek az együttműködést, egymás jobb megbecsülését, tiszteletét szolgálják.

(Mesterházi László osztályfőnök)

 

Egyik rajzórán történt, hogy két lány, Anna és Dia a munka hevében hason fekve, telejesen elmerülve dolgozott. Ekkor szólt hozzájuk Jocó:"nagyon otthon érzitek magatokat, lányok". Erre összenevettek, s közösen válaszolták:"mert otthon is érezzük magunkat".

(Peti)